• Svenska
 • English
 • Waxdepåns strålkastarrenovering

  Polering av strålkastare

  Polering av strålkastare

  Få en snyggare och säkrare bil med Waxdepåns strålkastarrenovering

  Bilens strålkastare utsätts för ständigt slitage och med tiden oxiderar och repas plasten i lyktglasen. Detta gör ljusbilden sämre och innebär en säkerhetsrisk vilket inte sällan ger slitna strålkastarglas underkänt vid bilbesiktningen. Genom att våtslipa och polera lyktglasen i flera steg återskapar vi den klara ytan strålkastaren skall ha för att ge korrekt spridning och riktning av ljuset. Dessutom får du en snyggare bil med ett högre andrahandsvärde. Vi rekommenderar att man alltid åtgärdar bägge strålkastarna för bäst ljusbild.

  Här kan du se exempel på Waxdepåns strålkastarrenovering.

  Före polering

  Lyktglas före polering

  Efter polering

  lyktgla efter polering

  Polering av strålkastare

  Få en snyggare och säkrare bil med Waxdepåns strålkastarrenovering

  Bilens strålkastare utsätts för ständigt slitage och med tiden oxiderar och repas plasten i lyktglasen. Detta gör ljusbilden sämre och innebär en säkerhetsrisk vilket inte sällan ger slitna strålkastarglas underkänt vid bilbesiktningen. Genom att våtslipa och polera lyktglasen i flera steg återskapar vi den klara ytan strålkastaren skall ha för att ge korrekt spridning och riktning av ljuset. Dessutom får du en snyggare bil med ett högre andrahandsvärde. Vi rekommenderar att man alltid åtgärdar bägge strålkastarna för bäst ljusbild.

  Här kan du se exempel på Waxdepåns strålkastarrenovering.

  Före polering

  Lyktglas före polering

  Efter polering

  lyktgla efter polering

  Visste du...?

  ...att matta oxiderade strålkastarglas kan ge nedslag på besiktningen. Det kan faktiskt påverka bilens ljus så mycket att det innebär en säkerhetsrisk.

  Visste du...?

  ...att matta oxiderade strålkastarglas kan ge nedslag på besiktningen. Det kan faktiskt påverka bilens ljus så mycket att det innebär en säkerhetsrisk.


  Loading