• Svenska
  • English
  • Waxdepåns strålkastarrenovering

    Polering av strålkastare

    Polering av strålkastare

    Få en snyggare och säkrare bil med Waxdepåns strålkastarrenovering

    Bilens strålkastare utsätts för ständigt slitage och med tiden oxiderar och repas plasten i lyktglasen. Detta gör ljusbilden sämre och innebär en säkerhetsrisk vilket inte sällan ger slitna strålkastarglas underkänt vid bilbesiktningen. Genom att våtslipa och polera lyktglasen i flera steg återskapar vi den klara ytan strålkastaren skall ha för att ge korrekt spridning och riktning av ljuset. Dessutom får du en snyggare bil med ett högre andrahandsvärde. Vi rekommenderar att man alltid åtgärdar bägge strålkastarna för bäst ljusbild.

    Här kan du se exempel på Waxdepåns strålkastarrenovering.

    Före polering

    Lyktglas före polering

    Efter polering

    lyktgla efter polering

    Polering av strålkastare

    Få en snyggare och säkrare bil med Waxdepåns strålkastarrenovering

    Bilens strålkastare utsätts för ständigt slitage och med tiden oxiderar och repas plasten i lyktglasen. Detta gör ljusbilden sämre och innebär en säkerhetsrisk vilket inte sällan ger slitna strålkastarglas underkänt vid bilbesiktningen. Genom att våtslipa och polera lyktglasen i flera steg återskapar vi den klara ytan strålkastaren skall ha för att ge korrekt spridning och riktning av ljuset. Dessutom får du en snyggare bil med ett högre andrahandsvärde. Vi rekommenderar att man alltid åtgärdar bägge strålkastarna för bäst ljusbild.

    Här kan du se exempel på Waxdepåns strålkastarrenovering.

    Före polering

    Lyktglas före polering

    Efter polering

    lyktgla efter polering

    Visste du...?

    ...att matta oxiderade strålkastarglas kan ge nedslag på besiktningen. Det kan faktiskt påverka bilen ljus så mycket att det innebär en säkerhetsrisk.

    Polering strålkastare

    Pris för två lyktor

    1700:-

    Inkl. moms

    Visste du...?

    ...att matta oxiderade strålkastarglas kan ge nedslag på besiktningen. Det kan faktiskt påverka bilen ljus så mycket att det innebär en säkerhetsrisk.

    Polering strålkastare

    Pris för två lyktor

    1700:-

    Inkl. moms


    Loading